Likviditet

Likviditet er en privatperson eller bedrift sin betalingsevne, og betyr at de kan betale forventede og uforutsette utgifter. Når man skal vurdere om det er mulig å bevilge et større lån, ser man på personens likviditet som et av vurderingsområdene. Dersom det ikke finnes noen buffer, eller det ikke ser ut til at det kan settes av tilstrekkelig til sparing hver måned, vil lånet banken tilbyr være lavere. For at banken skal kunne tilby et lån må låntakeren vise til at de har en månedlig inntekt som dekker alle utgiftene, og at de har mulighet til å sette av penger til uforutsette utgifter. Dersom man har dårlig likviditet betyr det at man har problemer med å dekke kortsiktige betalinger.

Derfor er det viktig å ha god likviditet

En person eller bedrift som har god likviditet har altså økonomiske midler til å kunne betale lån og andre utgifter. Å ha en buffer innebærer at man klarer å møte uforutsette utgifter i privatøkonomien, og man trenger ikke ta opp flere lån for å få økonomien til å gå opp. Å ha likvide midler betyr at det finnes penger på bankkontoen, som kan brukes til uforutsette utgifter. En god likviditet innebærer en mer stabil og trygg økonomi for den gjeldende husholdningen.

Hvor god likviditet en husholdning bør ha kommer an på livssituasjonen. En enmanns-husholdning i en leid leilighet trenger ikke ha like stor buffer som en barnefamilie som bor i et hus og har bil. Da blir utgiftene mer uforutsigbare, og man trenger en større buffer. Men økonomiske rådgivere påpeker også at det ikke lønner seg å ha en for stor buffer på en vanlig konto, ettersom avkastningen er lav. Da er det mer lønnsomt å sette pengene i fond, aksjer eller lignende.

Chatta