Innskuddspensjon

Innskuddspensjon går ut på at arbeidsgiver hvert år betaler en prosentandel av lønnen din til pensjonen din. Innskuddssatsene varierer, men det finnes noen regler. Minimumssatsene er 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. De maksimale satsene er 7 % av all lønn opptil 7,1 G, og 25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Det positive med innskuddspensjon er at du selv bestemmer hvilken spareprofil du ønsker å ha, det er med andre ord du som bestemmer hvordan det skal investeres. Når man slutter i en jobb blir man meldt ut av ordningen, men i 2021 ble reglene endret til at man får med seg all opptjent innskuddspensjon på et pensjonskapitalbevis uansett hvor lenge man har jobbet i bedriften. I tillegg ble det i 2021 endret slik at mange fikk sin egen pensjonskonto, hvor all opptjent pensjon fra tidligere og nåværende jobb samles på ett sted.

Ditt valg

Man kan, som nevnt, selv velge hvilken spareprofil man vil. Dette gjelder da kun blant de spareprofilene som pensjonsleverandøren tilbyr. Dersom man velger å ta en lav risiko kan man heller ikke forvente så høy avkastning. Velger man høy risiko kan man få høyere avkastning, men man risikerer også tap. Det er ikke uvanlig å velge høy avkastning dersom det er lenge til man skal leve av pensjonen, og for de som har kort tid igjen av arbeidslivet kan det lønne seg å velge lav risiko.

Hvor mye du får i pensjon avhenger av hvor lenge du jobber, innskuddssatsene, lønnen din og avkastningen man har fått på innskuddene. Ved å velge hvor stor risiko man ønsker å ta, kan man være med på å påvirke hvor mye man får i pensjon.

Chatta