Innskuddsgaranti

Når du setter inn penger i banken er de beskyttet av en statlig innskuddsgaranti. Det betyr at de pengene du har satt inn er beskyttet selv om banken skulle gå konkurs. Alle norske banker er med i innskuddsgarantiordningen, som administreres av Bankenes sikringsfond. Denne ordningen dekker innskudd på inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank, og den sørger for at pengene du hadde i banken er tilgjengelige i løpet av syv arbeidsdager. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer i den samme banken.

I noen tilfeller dekker den også bankinnskudd over 2 millioner kroner, og dette gjelder dersom det er mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene, og det følger av en særlig livshendelse. Dette vil bli utbetalt i løpet av 3 måneder.

Denne ordningen dekker innskudd for både privatpersoner og bedrifter, og innskudd i både norsk og utenlandsk valuta. For en utenlandsk bank som har filial i Norge er det valgfritt å søke om å bli medlem i ordningen.

Historie

Den store depresjonen i USA resulterte i at flere banker gikk konkurs i 1933. Året etter ble det besluttet som første land å innføre en innskuddsgaranti på et nasjonalt nivå for å beskytte det finansielle systemet. I tider med uro er det større risiko for at mange velger å ta ut pengene sine i banken samtidig, og dermed bidra til krisen ytterligere. Dette har også skjedd i Europa under senere finanskriser. Med en innskuddsgaranti kan kundene føle seg mer trygge, og det gir en større stabilitet i det finansielle systemet.

I Norge ble Sparebankenes sikringsfond opprettet som en frivillig ordning i 1921. I 1924 ble et lovfestet og obligatorisk sikringsfond opprettet, som får navnet Sikringsfondet for Sparebanker. I 1932 opprettes Garantikassen i tillegg, siden mange av sparebankene hadde økonomiske vanskeligheter. På begynnelsen av 1960-tallet slås de sammen til Sparebankenes sikringsfond, og Forretningsbankenes sikringsfond blir også opprettet. I 2004 slås disse sammen til Bankenes sikringsfond, som en felles ordning for forretningsbanker og sparebanker.

Chatta