Hvitvasking

Hvitvasking innebærer at penger som er unndratt beskatning eller tilegnet på en ulovlig måte blir omgjort slik at det skal fremstå som at de er tilegnet på en lovlig måte. Å gjøre det innebærer ofte en utgift, men for kriminelle er det verdt det. Vi må alle kunne vise hvor pengene vi bruker kommer fra, og det å hvitvaske penger er ulovlig og straffbart. Det er som oftest yrkeskriminelle som omsetter store beløp ulovlig som hvitvasker penger. Dette kan gjøres på flere måter. I denne teksten skal vi se litt nærmere på hvordan de gjør det, og hva som gjøres for å oppdage og stoppe det.

Hvordan blir det gjort?

En måte å vaske svarte penger på er å føre dem gjennom en lovlig virksomhet. Svarte penger er som regel kontanter. Dersom man da kjøper varer eller tjenester gjennom virksomheten er pengene deretter vasket. Dette innebærer at man må betale skatt av det, men for kriminelle er det verdt det for å få pengene inn i systemet slik at de kan brukes til kjøp av eiendom og annet. Svarte penger brukes også til å investere i en lovlig virksomhet, men dette er vanskelig å gjøre når man setter pengene inn via et bankkontor.

En annen måte som penger vaskes på slik at de ikke blir beskattet er gjennom gambling. De fleste spillformer innebærer at man statistisk sett får tilbake en høy prosent av det man har spilt for i form av en gevinst. Disse gevinstene er gjerne også skattefrie. For å motvirke dette er alle virksomheter som tilbyr spill forpliktet til å iverksette tiltak for å bekjempe hvitvasking. Svarte penger kan også brukes til å øke verdien på en bolig som senere selges med gevinst. Da er pengene vasket.

Hva gjøres for å forhindre det?

Både regjeringen og Økokrim jobber for å forebygge og avdekke hvitvasking. Blant annet er det en egen lov som heter Hvitvaskingsloven. Det er viktig at virksomheter som håndterer mye penger har rutiner for å motvirke det, og både banker, revisorer, eiendomsmeglere, bilforhandlere og tilbydere av spilltjenester har rapporteringsplikt. Det er ikke uvanlig at hvitvasking foregår over landegrensene, og det samarbeides derfor også på tvers av landegrenser for å forhindre og avdekke det.

Chatta