Grunnbeløp

Grunnbeløpet, også kalt G, brukes til å beregne en rekke ytelser fra folketrygden. Den reguleres årlig, med virkning fra 1. mai. Grunnbeløpet brukes for å beregne ytelser som pensjon, uføretrygd, sykepenger, dagpenger og mer. I 2021 er grunnbeløpet 106 399 kr. Grunnbeløpet følger lønnsutviklingen i samfunnet, noe den har gjort siden begynnelsen av 1990-tallet.

Grunnbeløpet brukes også for å regulere taket for opptjening av alderspensjon og dagpenger. En årlig inntekt på over 7,1 G gir ikke opptjening til pensjon, og for dagpenger er det kun lønnsinntekt opptil 6 G som gir rett til ytelser.

Chatta