Fondskonto

En fondskonto, også kalt investeringskonto, gjør det mulig å kjøpe og selge ulike verdipapirer. En slik konto gjør det mulig å spre investeringene sine, og gir ofte en høyere forventet avkastning på sikt. En fordel med fondskonto er at det er utsatt skatt på avkastningen i spareperioden, man trenger altså ikke å betale skatt før den dagen man tar ut pengene. I tillegg er det ingen bindingstid, og man kan også bytte fond eller risikonivå uten å måtte skatte av det.

Skattelegging av en fondskonto

Som nevnt er det utsatt skatt på avkastningen, helt fram til man tar ut pengene. Avkastningen deles i to deler; aksjeavkastning og renteavkastning. Førstnevnte er skattesatsen 31,68 %, og den siste har en skattesats på 22 %. Det er aksjeandelen på kontoen som avgjør skattesatsen. Om den er mer enn 80 % vil avkastningen bli skattlagt som aksjeinntekt. Er den mindre enn 20 % vil det bli skattlagt som renteinntekt. Om den er mellom 20 % og 80 % vil det bli delt opp slik at noe skattlegges som aksjeinntekt og noe som renteinntekt.

Man får også et skjermingsfradrag på aksjeandelen, som gjør at når man tar ut penger vil skjermingen gjøre at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefrie. Skjermingsfradraget beregnes ved årets begynnelse, og ubenyttet skjermingsfradrag lagres på fondskontoen. Aksjeandelen brukes også til beregning av formueskatt.

Chatta