Eierbrøk

Både for ektefeller og samboere lønner det seg å ha en oversikt og avtale over hvem som eier hva. For ektefeller kalles denne avtalen for ektepakt. Dersom et ektepar skilles vil det de har opparbeidet sammen bli delt likt (felleseie), mens det man har gått inn med går man også ut med (skjevdeling). Ved skilsmisse og fordeling av bolig må man se på hvor stor andel hver eier, og felles gjeld må trekkes fra.

Når samboere skal finne ut av hvor mye hver av de eier av en bolig (eierandel), regner de ut noe som kalles for eierbrøk. Det er ikke alltid at man har like økonomiske forutsetninger, og dersom den ene går inne med mer egenkapital enn den andre, er det naturlig at de eier mer av boligen. Man regner ut eierbrøken ved å se på egenkapital, låneandel og total andel av kjøpesum.

Slik regner du det ut

Si at et samboerpar har kjøpt en bolig til 3,5 millioner kroner. En part har gått inn med 500 000 kroner i egenkapital, og den andre parten har gått inn med 400 000 kroner i egenkapital. Resten har de tatt opp i lån, 2 600 000 kroner, og dette skal de dekke like mye av hver. Ved å legge sammen andel av lån og egenkapital får man den partens totale andel av kjøpesummen. Denne andelen deler man da på kjøpesummen, for å få eierbrøken i prosent. Den første parten eier derfor 51,43 %, og den andre parten 48,57 %.

Så for første parten blir det 1 300 000 (andel lån) + 500 000 (egenkapital) = 1 800 000 i total andel av kjøpesummen. 1 800 000/3 500 000 = 51,43 % i eierbrøk. For den andre parten blir det 1 300 000 (andel lån) + 400 000 (egenkapital) = 1 700 000 i total andel av kjøpesummen. 1 700 000/3 500 000 = 48,57 % i eierbrøk.

Chatta