Dyreforsikring

Det finnes flere fordeler med å forsikre kjæledyret sitt. For det første dekker den gjerne en del veterinærutgifter og lignende dersom dyret trenger det. En bra forsikring kan også gjøre at man kan få erstatning dersom dyret man har ikke oppfyller formålet forbundet med dyret. Dette kan være veldig verdifullt for dyreeieren som har kjøpt dyret. Om man har dyreforsikring kan det også være at forsikringsselskapet tilbyr rådgivning fra veterinær via telefon eller videomøte. Mange forsikringsselskaper samarbeider med veterinærer som tilbyr eiere av forsikrede dyr hjelp døgnet rundt. Der kan dyreeieren via en app og/eller videosamtale få informasjon eller råd gratis om dyret blir sykt eller skader seg. Dette er en tjeneste som er gull verdt å ha tilgjengelig.

Hvilke kostnader kan en dyreforsikring erstatte?

En dyreforsikring kan erstatte ulike kostnader, ut ifra hva slags forsikring man har valgt. En forsikring kan blant annet dekke veterinærutgifter, reseptbelagt medisin, skader, eller død/avlivning. Hva forsikringen dekker kommer som nevnt an på hvilken forsikring man har valgt. I tillegg kan en forsikring ha rasespesifikke begrensninger.

En forsikring kan også dekke tap av bruksverdi, forutsatt at man kan bevise at dyret hadde bruksegenskaper som har gått tapt. Et eksempel kan være at man har kjøpt en hest som skal brukes til dressur eller sprangridning. Det finnes også lignende alternativer for hunder og katter, for eksempel dersom det er snakk om en avlskatt eller avlshund, jakthund, tjenestehund også videre. Disse bruksegenskapene må som nevnt være beviselige.

Er det lett eller vanskelig å tegne en forsikring?

Det kan anses som vanskelig å tegne en dyreforsikring ettersom man gjør det såpass sjeldent. Men det er ikke spesielt komplisert, og man kan dessuten gjøre det via internett. Det er viktig at man tenker over hvor mye man vil betale, og hvor utsatt dyret er for at noe kan skje med det. Det finnes flere ulike muligheter og alternativer når det gjelder forsikringer for dyr, så det kan lønne seg å sammenligne de innen man bestemmer seg.

Man kan enkelt beskytte dyret sitt gjennom å forsikre det. Forsikringen minimerer risikoen for at man ikke skal klare å betale kostnadene dersom noe skjer med dyret. Om man ikke har forsikret dyret og noe skjer kan det hende at man blir tvunget til å avlive dyret dersom kostnadene er for store. Å forsikre et dyr som har blitt skadet i perioden det var uforsikret blir også dyrere, noe som er verdt å tenke over. Å forsikre kjæledyret sitt lønner seg altså både for kjæledyret og eieren, den dagen noe skjer.

Chatta