Dokumentavgift

Dokumentavgift er avgiften man må betale når man tinglyser et dokument som overfører fast eiendom. For å overføre en eiendom må man fylle ut et skjøte som deretter må tinglyses. Dokumentavgiften er på 2,5 % av eiendommens markedsverdi, på det tidspunktet man tinglyser dokumentet. Selv om man betaler mindre i kjøpesum på grunn av overtakelse av gjeld, eller man får eiendommen i gave, må man allikevel betale dokumentavgift av den fulle markedsverdien. Men dersom bare en del av eiendommen er overført, skal man bare betale dokumentavgift av verdien til den delen som er overført.

Fakturaen for dokumentavgift og tinglysingsgebyret har 14 dagers betalingsfrist. Den må betales selv om man eventuelt skal sende inn en skriftlig klage, dersom man mener at dokumentavgiften er feil.

Dokumentavgift ved arv og annet

Hovedregelen er at det alltid skal betales en dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører fast eiendom. Men det finnes noen tilfeller hvor det er fritak for dokumentavgift. Dersom et ektepar overfører eiendommen mellom seg, er de fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder også dersom en av de dør, og det tinglyses et skjøte som overfører eiendommen til den gjenlevende parten. Et annet tilfelle hvor det kan være fritak for dokumentavgift er arv. Dersom eiendommen overføres i forbindelse med et dødsfall, skal det ikke betales en dokumentavgift dersom eiendommen blir overført til de lovbestemte arvingene. Forskudd på arv derimot gir ikke fritak. Dersom det gis en gave til allmennyttige formål, altså til det offentlige eller en stiftelse med styre i Norge, skal det ikke betales en dokumentavgift.

Chatta