Boligboble

Med boligboble pleier man å snakke om et boligmarked som har vokst veldig raskt, på en måte som ikke er bærekraftig i lengden. Problemet med bobler er at de før eller senere sprekker, og i dette tilfellet innebærer det at prisene faller veldig raskt, noe som kan få veldig alvorlige konsekvenser. Dette både for enkelte familier og samfunnet i sin helhet.

De siste årene har prisene på mange boliger i Norge steget kraftig. Noen har vært bekymret for at vi befinner oss i en boligboble, mens andre mener at dette ikke er tilfelle. De peker på at årsakene til at prisene har steget er blant annet tilflytting og befolkningsvekst, det er flere som kjøper bolig, og det er færre boliger å oppdrive. Fallende rente har også gjort boliglån billigere. Hvorvidt vi befinner oss i en boligboble eller ikke kan derfor diskuteres.

Boligbobler og samfunnsøkonomi

Den seneste finanskrisen i USA begynte med en boligboble som sprakk. De som lånte ut penger til boligkjøpere kunne ikke lenger få pengene tilbake. Dette fordi ingen ville kjøpe boliger til en pris som var tilnærmet det samme som boligen hadde blitt kjøpt for tidligere. Dette er spesielt alvorlig når det samtidig oppstår arbeidsledighet og folk kan bli tvunget til å flytte. I USA fikk mange livslang gjeld ettersom de ikke kunne betale tilbake gjelden etter å ha solgt hjemmene sine.

For samfunnet i sin helhet kan en boligboble som sprekker få alvorlige og langsiktige konsekvenser, men det er vanskelig å forutsi. I Norge har regjeringen* forsøkt å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningers gjeld gjennom å fastsette en forskrift som regulerer utlånspraksisen. Dette ble gjort i 2015, og denne forskriften har blitt videreført og endret. Den nye utlånsforskriften tredde i kraft 1.januar 2021. Denne stiller krav til bankenes utlånspraksis.

Hvordan unngår man selv å få problemer?

Det er ikke alle som taper på det når boligprisene plutselig synker. Tvert imot kan de som rekker å selge i tide få mer penger å kjøpe en ny bolig for, siden boligene plutselig er blitt mye billigere. Å selge boligen sin innen en boble sprekker er altså et bra økonomisk råd, men det kan være vanskelig å følge ettersom det for mange er vanskelig å vente med å skaffe seg en ny bolig til etter et eventuelt prisfall. Et annet tips kan være å unngå å kjøpe en bolig i noen av de områdene der prisutviklingen har vært mest dramatisk.

Dersom rentene stiger så mye at det blir vanskelig å betale de, samtidig som prisen på ens egen bolig faller, har man havnet i en vanskelig situasjon. Den beste måten å unngå denne situasjonen på er å ikke låne for mye når man kjøper bolig, og nedbetale så mye som mulig på lånet. Da synker rentekostnaden og man trenger kanskje ikke bekymre seg for at boligens verdi stiger eller synker. Prisutviklingen i boligmarkedet er egentlig ikke så viktig for alle som verken planlegger å selge eller kjøpe bolig.

* Kilde: Regjeringen

Chatta