Bilforsikring

Alle som eier en bil, er lovpålagt å ha en ansvarsforsikring. Denne forsikringen dekker skader på personer, andre kjøretøy, gjenstander og bygninger, men den dekker ikke skader på din egen bil. For at bilen din skal være forsikret må du ha enten delkasko (minikasko) eller kaskoforsikring. I Delkasko er ansvarsforsikring inkludert, og i tillegg dekker delkasko tyveri, brann, glass og veihjelp. En Kaskoforsikring dekker alt som er nevnt tidligere, og skader på egen bil som følge av ulykker og annen ytre påvirkning. Noen kaskoforsikringer har også valgfrie tilleggsforsikringer.

Hvilken bilforsikring bør man velge?

Når man skal velge bilforsikring er det et par ting man bør tenke på, som blant annet hvilken tilstand bilen er i. Dersom det er en eldre bil som ikke er mer verdt enn det egenandelen i en forsikring koster, i tilfelle det skjer en bilulykke, er det bedre å bare ha en ansvarsforsikring eller delkaskoforsikring. Hvis bilen er ny eller har en høy verdi, og det forventes at den skal kunne kjøre i lang tid, anbefales det å velge en form for kaskoforsikring.

En annen viktig ting å tenke på innen man velger type forsikring, er hvilket forsikringsselskap man bør velge. Det lønner seg derfor alltid å sammenligne for å se hvilken forsikring som er mest gunstig for deg. Noen forsikringsselskaper har for eksempel ekstra tillegg inkludert i forsikringen, mens andre tilbyr disse som valgfrie tilleggsforsikringer. Det finnes som regel en del tilleggsforsikringer å velge mellom, blant annet dekning for leiebil og maskinskade.

Hvilket forsikringsselskap bør man velge?

Det finnes flere forsikringsselskaper å velge mellom, og flere av dem tilbyr mye likt. Men det kan være en del forskjeller i pris, egenandel, og erstatning. Det er derfor veldig viktig at man sjekker ut alternativene innen man bestemmer seg. Mange velger å forsikre bilen sin i samme selskap hvor de allerede har andre forsikringsavtaler. Det er ikke alltid at dette lønner seg, og det er viktig å sammenligne alternativene for å finne det forsikringsselskapets som har den bilforsikringen som er mest gunstig for en. Man kan spare flere tusen kroner hvert år ved å velge riktig bilforsikring. Man kan også for eksempel velge å ha en høyere egenandel ved skade, for å få en litt lavere forsikringspremie. Det finnes flere forsikringsselskaper å velge mellom, og noen av disse er blant annet Tryg, If og Gjensidige. Det kan også lønne seg å be om råd fra en forsikringsrådgiver, som kan hjelpe en med å finne den bilforsikringen som passer best for deg.

Chatta