Betalingsutsettelse

Dersom man har problemer med å betale en faktura kan man spørre om å få utsette betalingen. Man kan også for eksempel be om å få utsatt innleveringen av skattemeldingen for næringsdrivende. Utsettelsestiden kan variere, det kan være snakk om alt fra noen dager til noen uker til måneder eller mer. Det kommer an på hvorfor man trenger å utsette, samt når. Dersom det er snakk om et dødsfall eller lignende kan man ofte få litt lengre tid til å ordne det. Dersom man ikke har nok penger kan det være at man får opptil 30 dager lenger på å betale fakturaen. Dette kan dog variere mellom ulike bedrifter, og noen ganger har de ikke mulighet til å bevilge mer enn noen dager.

Hvordan ber man om en betalingsutsettelse?

Det finnes flere måter man kan be om en betalingsutsettelse på. For eksempel kan man ringe og snakke med bedriften det gjelder, sende dem en mail, sende et brev eller annet. Det lønner seg alltid å be om en betalingsutsettelse i god tid innen forfallsdato dersom det er mulig. Da er det lettere for bedriften å se om de har mulighet til å gi deg en betalingsutsettelse. Dersom det skjer en uforutsett hendelse er det ikke alltid like lett å ta kontakt tidlig, men da lønner det seg å ta kontakt så fort som mulig.

Dersom man ber om betalingsutsettelse på noen andres vegne må man ha en fullmakt til det. Man bør oppgi grunnen til hvorfor man ber om betalingsutsettelse slik at bedriften vet hvor lang betalingsutsettelse de kan gi, samt hvorfor et abonnement eller lignende må avsluttes tidlig eller tilfeldig. For eksempel kan det være snakk om sykdom eller dødsfall.

Ulemper med å utsette betalingen

Dersom man ikke kan betale en faktura er det viktig at man tar kontakt til de man skylder penger til med en gang. Selv om det bare er snakk om noen dager kan man risikere å få en purring eller et inkassovarsel dersom man ikke betaler i tide. Det finnes noen ulemper med å be om betalingsutsettelse, men i bunn og grunn er de færre enn ulempene ved å ikke betale i det hele tatt. Hvilke ulemper en betalingsutsettelse kan innebære kan variere, men vi nevner noen av de mest vanlige her.
Når man ber om en betalingsutsettelse, kan det bli lagt på ekstra rentekostnader og lignende. Trolig er det også begrenset hvor mange ganger man kan be om betalingsutsettelse. Om man derfor ber om betalingsutsettelse når det egentlig ikke er nødvendig, risikerer man å ikke ha muligheten når man faktisk trenger det.

Chatta