Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring sendes ut når et inkassovarsel ikke er betalt, eller når en sak har gått til inkasso. Man har altså ikke betalt verken selve regningen, eventuelle purringer og inkassovarselet. Det er viktig å huske på at kreditor ikke er forpliktet til å sende en purring, de velger selv om de ønsker å sende en purring først eller sende et inkassovarsel. Når man mottar et inkassovarsel har man 14 dager på seg til å betale, eventuelt klage dersom man er uenig eller noe er feil. Gjør man ikke dette, vil saken bli sendt til inkasso, og man mottar en betalingsoppfordring med en 14 dagers frist på å betale/klage. Kreditor kan kreve inn pengene selv, eller gå via et inkassobyrå som for eksempel Lindorff og Kredinor.

Ubetalte regninger

Når man har en ubetalt regning til en bedrift, for eksempel for en ubetalt vare, kan de velge om de ønsker å sende en purring først. Denne kan de sende allerede dagen etter forfallsdato, men om de vil kreve et gebyr må de vente minst 14 dager etter forfall. Denne purringen vil ha en betalingsfrist på 14 dager. Betales ikke denne må det sendes et inkassovarsel før saken kan tas til inkasso. I likhet med en purring kan inkassovarselet sendes allerede dagen etter, men et gebyr kan ikke kreves før 14 dager etter forfall. Inkassovarselet har også en 14 dagers frist for å betale/klage.

Når man har fått en betalingsoppfordring

Som nevnt, gjør man ikke noe med inkassovarselet blir saken sendt til inkasso, og man mottar en betalingsoppfordring med en 14 dagers frist. Som regel blir det lagt på ekstra gebyr, så det lønner seg med andre ord å betale regninger i tide. Dersom du ikke betaler eventuelt, klager på betalingsoppfordringen kan inkassosaken gå videre til rettslig inkasso. Dette vil man også motta et varsel om, med en 14 dagers betalingsfrist.

En ubetalt regning kan altså få negative konsekvenser om man ikke gjør noe. Når saken har gått videre til rettslig inkasso kan inkassobyrået velge å sende inn en forliksklage til forliksrådet, sende utleggsbegjæring til namsmannen eller begjæring om tvangssalg. Det er derfor best å alltid betale regninger i tide.

Chatta