Båtlån

Et båtlån er et lån som man bruker for å finansiere kjøp av båt. Når man skal kjøpe båt kan man velge mellom lån med sikkerhet, eller lån uten sikkerhet. Man trenger ikke kjøpe en helt ny båt for å ta opp et lån, en brukt båt kan også finansieres ved hjelp av et lån. For å få innvilget et båtlån, må man ha fast inntekt og en god kredittverdighet. På grunn av at båtens verdi synker over tid, er det viktig at nedbetalingstiden på lånet er raskere enn båtens verditap.

Med eller uten sikkerhet

Et båtlån med sikkerhet krever pant i båten som garanti for tilbakebetaling av lånet. Banker stiller som regel krav til sikkerhet når båten er over en viss lengde. Dersom båten er over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret, for at banken skal kunne finansiere og ta pant i den. I tillegg stilles det krav til forsikring. Det er vanlig å bruke båten som sikkerhet, men man kan også bruke boligen sin dersom man eier denne. Dersom man bruker boligen som sikkerhet er det igjen viktig å tenke på nedbetalingstiden, da båten synker raskere i verdi enn tiden man bruker på å tilbakebetale boliglånet. Akkurat som med boliglån kan man ikke låne hele kjøpesummen uten å måtte gå inn med en viss andel egenkapital.

Man kan også velge et båtlån uten sikkerhet dersom man ikke har nok egenkapital. Da tas det ingen pant i båten. Et lån uten sikkerhet har vanligvis høyere renter og blir derfor dyrere enn et lån med sikkerhet. Fast inntekt og god kredittverdighet kreves for å få begge typer båtlån godkjent.

Et båtlån med restverdi

Båtlån har som regel ikke like gode vilkår som et boliglån. Nedbetalingstiden for et båtlån varierer, men som oftest ligger det på 10-15 år. Trenger man et kortere båtlån kan man for eksempel få et på 36-60 måneder, som da har en faststilt restverdi. Har ikke lånet noen restverdi kan det løpe opptil 240 måneder. Et lån med restverdi tar med båtens verditap i utregningene, det vil si at båtens verdi etter en tidsperiode regnes med i lånet. Nedbetalingsplanen legges da opp slik at man betaler ned til båtens restverdi etter endt tidsperiode.

Når tidsperioden er slutt kan man du da motregne båtens restverdi mot den lånegjelden som gjenstår. Gjennom å gjøre det kan man bytte inn båten mon en ny etter en kort tidsperiode, og på den måten unngå høye månedskostander i form av avdrag. Det er vanlig å kunne ta et billån med restverdi, men mange banker og långivere tilbyr også båtlån med samme vilkår. Et båtlån med restverdi er vanligvis billigere enn å nedbetale båten i løpet av noen få år, men dette er først og fremst for båteieren som vil bytte båt oftere.

Chatta