Ansettelsesform

Det finnes i dag flere ulike ansettelsesformer, og hovedformene er fast ansettelse eller midlertidig ansettelse. Sistnevnte kan være vikariat, engasjement, prosjektarbeid og lignende. Hvilke ansettelsesform du har bestemmer til en hvis grad hvilke rettigheter og forpliktelser du har, og hvilke arbeidsgiveren din har. Et viktig punkt ved ansettelsen din handler om hvilke muligheter arbeidsgiver har for å si deg opp.

Behov for fleksibilitet

En stor fordel ved å være fast ansatt er den tryggheten og forutsigbarheten det gir arbeidstakeren. Dette medfølger dog en ulempe for arbeidsgiveren, som må gjøre en stor forpliktelse ved hver ansettelse siden oppsigelse kan være vanskelig. For å lette på denne byrden finnes det flere alternative ansettelsesformer. I motsetning til fast ansettelse har en midlertidig ansettelse en bestemt tidsperiode eller bestemt arbeidsoppgave. Dette må være avtalt i kontrakten. Når tidsperioden er over, løper også ansettelsen ut.

Ved fast ansettelse er det ikke uvanlig med prøvetid, som gir både arbeidsgiver og arbeidstaker muligheten til å prøve ut arbeidsforholdet. Dette må være skriftlig avtalt i arbeidsavtalen, og skal være tidsbegrenset. Prøvetiden kan ikke være lenger enn seks måneder, men den kan forlenges dersom arbeidstakeren har vært fraværende i denne perioden.

Bemanningsbyrå

På grunn av at faste ansettelser medfører langsiktig risiko ved hver ansettelse er det ikke uvanlig at flere bedrifter bruker bemanningsbyrå. Dette gir bedriften mulighet til å leie inn en person med ønsket kompetanse når de har behov for det. Når du får en jobb via et bemanningsbyrå er det bemanningsbyrået du er ansatt hos, og det er de som har ansvaret for deg framfor bedriften du er ute og jobber hos.

På den ene siden er det flere som er kritiske til for mye bruk av midlertidige stillinger. På den andre siden muliggjør bemanningsbyrå arbeidstilfeller som ellers hadde vært for risikabelt for arbeidsgiver å tilby som fast ansettelse.

Gjennom å være klar over hvilken ansettelsesform du har får du bedre oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser du og arbeidsgiveren din har til hverandre. Når og på hvilke grunnlag kan du egentlig si opp? Å være klar over hvilke grenser som gjelder kan gjøre at du føler deg mer trygg på arbeidsplassen din.

Chatta