Avida Finans

Avida Finans er et kredittmarkedsforetak som bel etablert i 1983 og har kontorer i Sverige, Norge og Finland. Avida er underlagt tilsyn av den svenske Finansinspektionen, og har konsesjon til å drive finansiell virksomhet, som inn- og utlåning.