Forsikring

Blir du sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller permittert vil dette normalt føre til redusert inntekt. Har du tenkt på hvordan du økonomisk vil håndtere en slik situasjon? En utgiftsforsikring vil hjelpe deg økonomisk gjennom en vanskelig periode, hvis noe uforutsett skulle ramme deg. 

Utgiftsforsikring

Utgiftsforsikringen er ikke tilknyttet noe lån. Selv om du skulle velger å ikke akseptere noen av de lånetilbudene du mottar fra oss, vil forsikringen fortsette å løpe. Ved en forsikringssak vil utbetalingen gå direkte til deg, og du velger selv hva du ønsker å bruke pengene på. Ved tap av liv kan forsikringen utbetale 200 000 kroner.

Du velger også selv hvilket månedsbeløp du ønsker å forsikre. Det beløp du velger, er også det beløp du vil få utbetalt månedlig ved en forsikringssak.

Forsikringen dekker ved:

  • Sykemelding

  • Ufrivillig arbeidsløshet eller permittering

  • Dødsfall

Hva koster forsikringen?

Forsikringen koster 9 % per måned av det beløpet du velger å forsikre. Du kan forsikre mellom 1 000–8 000 kroner.

Hvem kan tegne forsikringen:

  • Du er mellom 18 og 64 år.

  • Du har sendt inn en lånesøknad via oss og ikke har noen betalingsanmerkninger.

  • Du er i arbeid minimum 16 t./uken pr i dag, eller er selvstendig næringsdrivende.

  • Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade. Du har heller ikke diagnose eller har fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke din arbeidsførhet.

  • Du kjenner ikke til, eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsløshet eller permittering.

  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av Norsk Folketrygd.

  • Her finner du mer informasjon om forsikringen. Her finner du fullstendige forsikringsvilkår for utgiftsforsikring.

Ønsker du å bruke forsikringen?
Syk, arbeidsledig eller permittert? Rett skadekravet ditt elektronisk her
Ved skadekrav gjeldende dødsfall benyttes følgende skademeldingsskjema.

Forsikringsselskapet AXA er ansvarlig for skadebehandlingen. Har du spørsmål om din sak kan du kontakte AXA på telefon 800 37 500.

Chatta