• Organisasjonsnummer: 984665776

  • Brynalii 66

  • Voss

56 52 83 00

Voss Energi AS er eigd av Voss kommune. Drifta omfattar produksjon, distribusjon og omsetnad av elektrisk kraft, samt det som naturleg høyrer til dette. Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft skjer i samsvar med lover, forskrifter og melde konsesjonar. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljø utover det som normalt følgjer av energiverksemd. Selskapet har tre kraftverk; Hodnaberg, Palmafoss og Rognsfoss.
Chat med oss! Chat