TrøndelagKraft AS

  • Organisasjonsnummer: 880396072

  • Sluppenvegen 17B

  • Trondheim

Vi i Trondheim Kraft og TrønderEnergi Marked har slått oss sammen og blitt til TrøndelagKraft, slik at du som bor i Trøndelag får enda bedre fordeler. Du beholder selvsagt den gode strømavtalen du har i dag, den lokale kundeservicen du er vant til og trenger ikke å foreta deg noe om helst.
Vi er fortsatt din lokale strømleverandør. Bare enda bedre.
Chat med oss! Chat