• Organisasjonsnummer: 971029102

  • Mongstugata 9

  • Sunndalsøra

71 68 95 50

Sunndal Energi KF skal i sin virksomhet legge vekt på å skaffe kommunens innbyggere og næringsliv sikre strømleveranser til riktige priser. Virksomheten kan delta i eller stå for utvikling av aktiviteter som gir styrket energileveranse, ved kraftutbygging, utbygging av fjernvarme eller lignende. Videre kan selskapet drive med omsetning av elektrisk energi utenfor eget konsesjonsområde med forsiktighet.
Chat med oss! Chat