• Organisasjonsnummer: 979940920

  • Kveldroveien 3

  • Vinterbro

02011

Vi har Røyken kommune som vårt hovedområde, men leverer også kraft til andre områder. Ved bestilling av kraft hos oos, ordner vi med alt for deg, også bestilling av nettleie. Bor du i Røyken, vil du få felles faktura for kraft og nettleie, som gir god oversikt.
Chat med oss! Chat