• Organisasjonsnummer: 915558119

  • Tjongsfjorden

  • Tjongsfjorden

75 09 88 00

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et typisk kystverk med forsyningsområde som dekker kommune Rødøy, Lurøy og Træna. Selskapet ble registrert i 1949, og Træna kommune ble tilknyttet kraftverket i 1963. Rødøy-Lurøy Kraftverk er et aksjeselskap eid av Salten Kraftsamband AS, nærliggende kommuner og private aksjonærer.
Chat med oss! Chat