• Organisasjonsnummer: 991854126

  • STEINKJER

  • Steinkjer

+47 74150200

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et av landets største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett og elektroentreprise.
Chat med oss! Chat