• Organisasjonsnummer: 877051412

  • Modalen

  • Modalen

56 59 99 44

Modalen Kraftlag BA er sannsynligvis Norges minste energiverk og eies av kunder i Modalen. Vi leverer strøm til rundt 350 fastboende og hytteeiere, samt til det lokale næringslivet. Vi er et vertikalintegrert energiverk som driver innenfor områdene kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning.
Chat med oss! Chat