Ishavskraft AS

  • Organisasjonsnummer: 979139268

  • Løkkeveien 33

  • Alta

08526

Ishavskraft AS hører hjemme i storslått natur som er særlig utsatt for klimaendringer. Derfor føler vi et ansvar for å være en del av løsningen. Med bakgrunn i den globale forurensningen, med miljøbelastningen og klimaendringene det medfører, har det tidlig vært viktig å tilby 100 % fornybar kraft til alle selskapets kunder.

Chatta med oss!