Helgeland Kraft AS

  • Organisasjonsnummer: 844011342

  • Industrivegen 7

  • Mosjøen

751 00 700

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og leverer nett til hele Helgeland. I tillegg selger vi strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Våre 296 medarbeidere jobber for vår visjon: Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper. I nasjonal målestokk er Helgeland Kraft et større kraftselskap med over 44.000 kunder.