Gudbrandsdal Energi AS

  • Organisasjonsnummer: 941739601

  • Strandgata 39

  • Vinstra

61 29 47 00

Rimelig - Langsiktig - Pålitelig - Samfunnsansvarlig
For våre kunder skal disse fire ordene gis mening gjennom at vi skal ha rimelige priser på strøm, det vil si blant de rimeligste. Vi skal tenke langsiktig i våre disposisjoner til fordel for kundene, slik at de skal kunne stole på at vi ikke endrer vår policy til kortsiktig profitt, det vil si vi skal være pålitelige. Dette til sammen er å ta samfunnsansvar, da vi holder fast ved at rimelig strøm til hele landet er et stort samfunnsansvar.