• Organisasjonsnummer: 944664440

  • Hollundsdalen 1

  • Bremnes

53 42 89 00

Finnås Kraftlag er eit samvirkeføretak. Føremålet er å skaffa nok energi og syta for ein sikker og rasjonell energidistribusjon samt gje eit breibandstilbod til medlemmane.
Chat med oss! Chat