• Organisasjonsnummer: 975332438

  • Loven

  • Aurland

57 63 20 90

Aurland kommune og Aurland Energiverk AS har som mål å gje kundane i Aurland ein så rimeleg kraftpris som mogeleg, samstundes som Aurland Kommue skal vere sikra ei rimeleg forteneste på konsesjonskrafta. Aurland Energiverk AS sel kraft berre til kundar i Aurland og selskapet er ikkje aktivt på kraftbørsen.
Chat med oss! Chat