Kredittverdighet

Kredittverdighet er en vurdering av betalingsevnen din, som gjøres basert på opplysninger fra kredittopplysningsbyråer. Når du søker om lån, vil banken/långiver utføre en kredittsjekk ved hjelp av et kredittopplysningsbyrå. Denne vurderingen vil deretter brukes når nå de skal bestemme om du får innvilget lån eller ikke, og hvilke vilkår og renter du får.

Grunnlag for vurdering

Kredittopplysningsbyråer bruker en rekke opplysninger for å kunne vurdere kredittverdigheten din. De ser blant annet på betalingshistorikken din, inntekt, gjeld, alder, livssituasjon og annet. Opplysningene brukes for å kunne gjøre en kredittvurdering gjennom en kredittscore, som måles på en skala fra 1-100. Kort sagt innebærer det at jo høyere score du får, jo bedre er din tilbakebetalingsevne.

For kredittvurdering av bedrifter brukes det et AAA-ratingsystem. AAA er den høyeste karakteren man kan oppnå, og denne gis kun til aksjeselskaper. AA er den høyeste karakteren for handelsselskaper og private firmaer, mens karakteren A betyr at foretaket er kredittverdig.

Forbedre kredittverdigheten

Å ha en god kredittverdighet kan for eksempel gi bedre vilkår når man søker om lån. Jo mindre risiko det anses at man er som kunde, jo lavere renter og bedre vilkår kan man bli tilbudt. Det er derfor viktig å ha en god økonomi da dette vil være avgjørende senere. Det kan derfor være lurt å sjekke kredittverdigheten sin med jevne mellomrom.

Det finnes flere måter man kan forbedre kredittverdigheten sin på. Det lønner seg for eksempel å ha fast jobb og inntekt. I tillegg kan det være greit å vente med å søke om lån til man vet at man trolig vil få en god kredittvurdering.

Chatta med oss! Chatt