Blancolån

Et blancolån er et lån uten sikkerhet, hvor man bestemmer selv hva man vil bruke lånet til. Dette er med andre ord det samme som et forbrukslån. Det motsatte vil være et lån hvor långiver stiller krav om en form for sikkerhet, som for eksempel en bolig. For långiver innebærer et slik lån mer risiko, og lånet har derfor som oftest en høyere rente enn et lån med sikkerhet.

Renter og tilbakebetaling

Et blancolån skal, i likhet med alle andre typer lån, tilbakebetales, som regel gjennom månedlige betalinger. I tillegg til avdrag skal også renter og eventuelle andre avgifter betales. Det er ikke uvanlig at renten på forbrukslån er flytende. En flytende rente innebærer at renten vil forandres i løpet av tilbakebetalingsperioden, og månedsbeløpet som skal betales kan derfor gå både opp og ned. Kostnaden på lånet vil generelt sett reduseres ettersom det tilbakebetales, da lånesummen som renten beregnes ut ifra reduseres.

Selv om kravene ikke er like store som på lån med sikkerhet vil långiver fortsatt gjøre en kredittsjekk på låntaker. Det er ikke lov å låne ut penger uten å ha utført en kredittsjekk på forhånd. Långiver vil med kredittsjekken vurdere betalingsevnen til låntaker, og denne vurderingen vil påvirke renten. Dersom låntaker har en stabil inntekt, og ingen betalingsanmerkninger, har de større mulighet for å få en lavere rente. Dette påvirker både månedskostnaden og den totale kostnaden for lånet. Låntaker må derfor ikke bare se på renten og månedskostnaden, men også den totale nedbetalingstiden. Månedskostnaden vil etter hvert bli lavere, men den totale kostnaden blir i stedet høyere da renten på lånet betales over lengre tid.

Viktig med en nøyaktig beregning

Et blancolån (forbrukslån) gjør det mulig å løse en akutt økonomisk situasjon. Men et slikt lån tas ofte opp for å brukes til forbruk eller lignende. Kostnaden for et slikt lån er generelt sett høyere for låntaker, framfor alt på grunn av renten. Derfor er det ekstra viktig å gjøre en nøye beregning, hvis ikke risikerer man at lånet blir vanskelig og dyrt å tilbakebetale.

Den som trenger et forbrukslån har mange långivere de kan henvende seg til, og det finnes også noen som kun tilbyr slike lån. Summen kan være på 5000 – 500 000 kroner. Med flere å velge mellom er det derfor viktig at man som låntaker sammenligner flere långivere, og finner det lånet som passer best for seg.

Chatta