Slik setter du opp et budsjett med 3 enkle steg

Er du en av de som vil løpe og gjemme deg når du hører ordet «budsjett»? Det er ikke alle som elsker tall og økonomi, men de fleste liker friheten man får av å ha full kontroll på privatøkonomien sin. For det er nettopp det budsjetter handler om – kontroll!

Slik setter du opp et budsjett med 3 enkle steg

Å ha oversikt over hvor mye du tjener, og hvor mye du bruker, hver måned kan gjøre livet ditt litt lettere. Det tar omtrent en halvtime å sette opp et bra budsjett, og det vil i så fall være den best investerte halvtimen i livet ditt. Du kommer rett og slett ikke til å angre på det.

Steg 1: Skriv ned faste inntektskilder

Den første delen av budsjettet fikser du lett, den handler helt enkelt om å liste opp hver eneste krone som kommer inn hver måned.

For eksempel:

  • Lønn
  • Studielån
  • Foreldrepenger
  • Sykepenger
  • Arbeidsledighetstrygd (dagpenger)

Ja, du skjønner hva som skal med. Husk også å ta med for eksempel barnebidrag. Alt som kommer inn på konto hver måned skal skrives ned.

Steg 2: Skill mellom faste og variable utgifter

Så var det utgiftene, og det er ikke vits å legge skjul på det; nå blir det litt mer vanskelig.
Men gi ikke opp nå, for nå har du faktisk kommet nesten halvveis.

Det mest vanlige i et budsjett er å skille mellom faste og variable utgifter.

Faste kostnader er gjentagende kostnader som du ikke like lett kan gjøre noe med. Eksempler på faste kostnader er husleie, mat, strøm, forsikringer, mobilabonnement, lån og mer. Ta med alt du kan komme på.

Variable kostnader er kostnader du velger å bruke penger på. Det kan for eksempel være god mat, reiser, restaurantbesøk, klær og frisør.

Verdt å tenke på:

Mange tall har du kanskje i hodet, men det kan være lurt å sjekke hvor mye du bruker for å få med alt. Sjekk betalingsvarsler, mobilbanken eller nettbanken også videre, og husk å ta med det som trekkes via autogiro.

Steg 3: Last ned en budsjettmal/ få alt inn i et budsjett

Så var det på tide å samle alle tallene, enten digitalt eller via penn og papir. Det finnes ulike verktøy i form av budsjettmaler på nett eller apper, som kan hjelpe deg med å legge inn tallene og regne ut. Foretrekker du Excel så er også det et fint hjelpemiddel. Hovedpoenget er at du får med alle inntekter og utgifter.

Endelig i mål

Går budsjettet opp, eller må du gjøre noen endringer i hverdagen for å få mer penger til overs? Husk at det på kort sikt er lettere å redusere utgiftene enn å øke inntektene. Uansett hvordan økonomien din ser ut i dag så har du, gjennom å sette opp et budsjett, skapt et grunnlag for en god økonomi som du kan dra nytte av resten av livet. Bra jobbet!

Chat med oss! Chat