Debitor

Debitor er den som skylder noe til kreditor. Debitor kan også kalles for skyldner. Som regel er det snakk om penger, men det kan også være varer eller tjenester. Dersom det er snakk om dette er debitor en realdebitor, og kreditor er en realkreditor. Man betegnes som debitor fram til man har gjort opp for seg.

Om debitor ikke kan gjøre opp for seg og ikke innfrir sine forpliktelser, kan kreditor ta dette videre i form av purringer og inkasso. Dersom man har tatt opp et lån og en annen har stilt som kausjonist på det lånet, kan kreditor gå til kausjonisten dersom debitor ikke kan betjene lånet. Det finnes ulike former for kausjon, som avgjør når kreditor kan rette kravet mot kausjonisten.

Chat med oss! Chat